Đăng ký xin cấp mã đơn vị tham gia BHXH

Mục đích: Phục vụ cho các trường hợp ký hợp đồng vBHXH với Viettel mà chưa có Mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp.

Phạm vi: Chỉ áp dụng cho các đơn vị trên địa bàn Hà Nội

 • B1: Lên trang web: viettel-ca.vn >> menu Download >> Tải phần mềm vBHXH mới nhất về >> sau đó giải nén và cài đặt phần mềm vào máy tính >> mở phần mềm như hình dưới

 • B2: Nhấn vào link “Đăng ký lần đầu” và thực hiện nhập các thông tin cần thiết:
  • Tab Thông tin cơ bản:
   • Mã số thuế/ Mã NSNN: Nhập mã số thuế của đơn vị (có dấu – thì bỏ dấu – đi)
   • Nút “Tìm kiếm thông tin”: hỗ trợ lấy tên đơn vị, địa chỉ đơn vị tại trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn
   • Tên đơn vị: Nhập đầy đủ tên đơn vị
   • Địa chỉ đơn vị: Ghi địa chỉ của đơn vị
   • Điện thoại đơn vị: Ghi số điện thoại của đơn vị ( lưu ý ghi đúng số điện thoại)
   • Email đơn vị: Nhập địa chỉ email của đơn vị
   • Loại hình đối tượng: Chọn Cá nhân hoặc tổ chức
   • Phương thức nhận kết quả: chọn Nhận tại CQBH hoặc Qua bưu điện
   • Địa chỉ đăng ký kinh Doanh: Nhập nơi đăng ký giấy phép kinh Doanh
   • Loại hình đơn vị: Ghi các loại hình của đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp ngoài nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh Doanh cá thể; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.
   • Số quyết đinh thành lập: Nhập số quyết định thành lập
   • Phương thức đóng: Chọn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng
   • Ngày thành lập: ghi ngày thành lập công ty
   • Ngày đăng ký: Ghi ngày đăng ký trên giấy phép kinh doanh
   • Nơi cấp quyết định: Nhập Tên cơ quan cấp quyết định thành lập/giấy phép kinh Doanh cho đơn vị
   • Nội dung: Ghi nội dung yêu cầu
   • Chọn file kèm theo (.pdf): Giấy phép thành lập DN hoặc bản đăng ký kinh doanh
   • Hồ sơ kèm theo: Kê chi tiết, số lượng các giấy tờ gửi kèm
   • Người giao dịch BHXH: Nhập họ tên người giao dịch BHXH của đơn vị
   • Điện thoại liên hệ: Nhập số điện thoại liên hệ của người giao dịch BHXH
   • Tỉnh/Thành phố: Chọn tỉnh thành phố đăng ký BHXH
   • Cơ quan BHXH: chọn cơ quan BHXH quản lý thuộc tỉnh đã chọn

  • Tab Thông tin chữ ký số:
   • Click chọn chứng thư số: để chọn chứng thư số đúng

 • B3: Nhấn  “Đăng ký” để gửi yêu cầu sang BHXH Hà Nội
 • B4: Theo dõi email đăng ký để nhận kết quả xử lý từ BHXH trả về qua mail
  • Tab Lịch sử đăng ký:

Nhấn “Làm mới” để lấy thông tin tra cứu mới nhất.

Nhấn “Tra cứu chuyên sâu” để lấy thông tin kết quả tra cứu của các bước tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *