Hướng dẫn điều chỉnh lương cơ sở mặc định trên phần mềm vBHXH

Bước 1: Đăng nhập phần mềm

Bước 2: Vào mục “Cấu hình” >> chọn “Đơn vị” >> tại tab “Thông tin chung” >> nhấn “Sửa (F2)”

Bước 3: Thực hiện sửa thông tin “Lương cơ sở” >> nhấn “Lưu(F5)” để lưu dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *